Belonging

Præsentationer

Jørgensen, Anja: "Lokalt fællesskab, mobilitet og stedtilknytning – Aalborg 
set fra Chicago", Dansk Sociologkongres 2013 ”By og mobilitet”. Roskilde Universitet, 24.-25. januar 2013 Keynote.

Knudsen, Lisbeth B.  "Identifikation og karakteristik af lokalområder gennem kombination af GIS-data og registerdata", Dansk Sociologkongres 2013 ”By og mobilitet”. Roskilde Universitet, 24.-25. januar 2013 Præsentation på workshop om ”Storbyen og sociologien”.

Jørgensen A, Fallov Mia Arp, Knudsen Lisbeth B. (2012). Præsentation af Belonging-projektet. Fyraftensmøde, Teknisk forvaltning, Aalborg kommune. 29. marts 2012. 

Fallov, Mia Arp, Anja Jørgensen og Lisbeth B. Knudsen: ‘Belonging- Local community, mobility and belonging’. The 26th Conference of the Nordic Sociological Association 2012: ’Trust and Social Change”, August 15th-18th, 2012. University of Iceland, Reykjavik. Abstract.

Fallov, Mia Arp, Jørgensen, Anja og Lisbeth B. Knudsen: "Belonging in Liquid Modernity", Liquid Modernity: Challenge and Critique, Sæby, Denmark, 11th-12th October 2012. Abstract.

Fallow, Mia Arp,: "Belinging, mobility and local community", Paper presented at the SSPSSR Research Seminar, University of Kent, UK, 22nd November 2012.

Jørgensen, Anja, Fallov, Mia Arp og Lisbeth B. Knudsen,: ”Præsentation af Belonging-projektet, foreløbige resultater”. Forskningsseminar mellem forskningsgrupperne INTERLOC og SOCMAP (begge AAU) og MOSPUS (RUC), RUC, 7. januar 2011.

Jørgensen, Anja og Mia Arp Fallov: “Local community, mobility and belonging”. Præsentation af projektet på fællesseminar med Jack Katz i samarbejde med øvrige forskningsgrupper på instituttet, Aalborg Universitet, 25. januar 2011.

Jørgensen, Anja, Knudsen, Lisbeth B. og Mia Arp Fallov: ”Belonging: Lokalt fællesskab, mobilitet og stedtilknytning.” Dansk Sociologkongres, København, januar 2010.

Knudsen, Lisbeth B., Fallov, Mia Arp og Anja Jørgensen: “Local Community, Mobility and Belonging. Identification of and Socio-demographic Characteristics of Neighbourhoods.”European Population Conference, Wien, september 2010. Abstract.

Jørgensen, Anja, Knudsen, Lisbeth B. og Mia Arp Fallov: ”Belonging: Lokalt fællesskab, mobilitet og stedtilknytning.” Møde i Forskningsgruppen Castor, Sæby, maj 2009.
 

Interviews

Hjemme hos alle de andre
Artikel i Weekendavisen, 31. december 2010